Legendárny muzikál je späť „Na skle maľované“!
Legenda o Jánošíkovi, odvážnom zbojníkovi, ktorý "bohatým bral a chudobným dával", je v regióne pod Tatrami živá už takmer tri storočia. Ľudová fantázia ho obdarila nadľudskou silou, mimoriadnou rozvahou a odvážnymi činmi. Jeho osud sa stal obľúbeným námetom slovesného, hudobného a výtvarného ľudového umenia nielen na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách.

V Poľsku stvárnili Jánošíkov život básnik Ernest Bryll a hudobná skladateľka Katarzyna Gärtnerová v spevohre (muzikáli) Na skle maľované. Autori vytvorili dielo plné básnickej fantázie a využili pritom prvky ľudového divadla. Postavy sú vykreslené s humorným a miestami až s ironickým nadhľadom. Spevohra je odľahčená vtipnými scénkami typu "zbojníci kontra žandári", použitím symbolických postáv ľudových hier - Anjel, Čert, Smrť a najmä chytľavými pesničkami. Preto táto "hra so spevmi" mala taký divácky úspech.

V slovenskej premiére muzikálu v roku 1974 obsadil režisér Zachar do úlohy tancujúceho a spievajúceho Jánošíka Michala Dočolomanského. Na jednoduchej scéne s obrovskou textilnou šmykľavkou, na ktorej Michal Dočolomanský skákal saltá, sa predviedli aj ďalší špičkoví slovenskí herci - k nezabudnuteľným postavám patrí veliteľ žandárov v podaní Juraja Slezáčka, Čert, do kostýmu ktorého sa roky obliekal Oldo Hlaváček, Elo Romančík ako Dodávač či Smrť a Anjel v podaní Sone Valentovej a Emílie Vášáryovej. V muzikáli vystúpili aj ďalší vynikajúci herci, napríklad Božidara Turzonovová, Anton Mrvečka, Vladimír Durdík a i.

Napriek tomu, že muzikál je spätý s legendárnym Dočkom, v roku 2005 ho vystriedal mladý herec Ján Slezák. V jeho podaní je Na skle maľované plné humoru, tanca a známych pesničiek s rockovým podkladom.

V NITRE 14.12.2017 v úlohe Jánošíka sa môžete tešiť na Janka Slezáka, ďalej uvidíte  Zuzanu Tlučkovú, Katarínu Hasprovú, Ivana Vojteka, Pavla Topoľského, , Romana Fédera, Martina Hudeca a mnohých ďalších.

V réžii Jána ĎUROVČÍKA.

Vstupenky na muzikál Na skle maľované zakúpite v sieti Ticketportal www.ticketportal.sk

RÁDIO MAX >>